Služby

V rámci svých genealogických služeb nabízím vypracování rodokmenu a vývodu z předků.

Genealogické bádání provádím v rámci celé České Republiky.

Výsledný rodokmen či vývod z předků předávám zpracovaný v počítačovém genealogickém programu.

Na speciální přání zákazníka předávám hotový rodokmen i namalovaný ve formě stromu.

Matriční zápisy a ostatní použité archivní prameny předávám vyfocené na CD.

Za svoje genealogické bádání si počítám 350 Kč za 1 hodinu bádání.

Počítačové zpracování si počítám 175 Kč za 1 hodinu zpracovávání.

Celkový rodokmen sahající, kam až se lze většinou nejdále dostat tj. do 17. století vychází na 15.000 – 20.000 Kč.

Rozsah mého bádání záleží vždy na dohodě se zákazníkem. Buď bádám kompletní rodokmen, nebo do finan-čního limitu určeného zákazníkem. Při dohodnutém finančním limitu pak buď bádám stejně komplexně tj. celé generace až do vypršení limitu, a nebo vždy pouze rodiče až kam se nejdále dostanu.

Výsledky mého bádání předávám také podle dohody a to buď celé hotové najednou, nebo po částech vždy po probádaných 5.000 Kč.